4 augusti 2017:
Vi i Djurskydd i Östeuropas styrelse har, efter moget övervägande, beslutat oss för att avsluta vårt samarbete med hundhemmet EMIR i Polen. Vi har uträttat mycket tillsammans med Krystyna och Tomek sedan 2007. Ett antal hundar har fått svenska hem, men framför allt har vi satsat på att stötta hundhemmet på plats. Det har handlat om veterinärvård, kastreringar, hundkojor, mat m m. Vi kunde också för några år sedan hjälpa till så att EMIR kunde införskaffa en bra bil. Den behövs när hundar måste köras till veterinär eller hämtas upp ute på landsbygden.
Från och med 2015 har EMIR fått betydligt bättre ekonomi tack vare att EMIR åter fått status som NGO (Non Governmental Organization). Det innebär att människor i Polen åter kan skänka 1% av sin skatt till EMIR. Tidigare år har Djurskydd i Östeuropas bidrag varit en förutsättning för EMIRs överlevnad men så är det inte längre. De har också nu en väl fungerande volontärgrupp som är aktiva på Facebook och därigenom når fler givare.
Vi har därför kommit till slutsatsen att vårt bidrag med stor sannolikhet kan göra mer nytta på annat håll, t ex i kastreringsprojekt, något vi gärna vill prioritera. Vi hoppas att medlemmar och faddrar fortsatt vill stödja oss i detta arbete.
Vi vill poängtera att det inte ligger någon dramatik i detta beslut, och vi kommer säkert att även fortsättningsvis ha kontakt med EMIR på ett eller annat sätt. Flera av oss har ju eller har haft hundar från EMIR, t ex Baccus och Ludka, så det är svårt att klippa av banden helt.


The Board of Baltic Animal Care has, after certain consideration, decided to bring to an end our financial cooperation with the shelter EMIR in Poland. We have carried out quite a lot together with Krystyna and Tomek since 2007. Some dogs have got Swedish homes. But our cooperation has most of all been directed to neutering, vaccinations and veterinary treatments, equipments etc. We have also contributed to a decent car with ample space for bigger dogs. As from 2015, EMIR has a much better economy thanks to the fact that they have again received status as a Non Governmental Organization (NGO), which means that Polish people can give 1% of their tax deductions to EMIR . Earlier EMIR was very much dependent on the contribution from Baltic Animal Care. EMIR is also lucky enough to have many volonteers who are active on Facebook. That also renders more sponsors.
The Board has therefore come to the conclusion that our present contribution to EMIR can make more use in other projects, i.a. in neutering programmes. That is something we have always given priority.
We hope that our members and sponsors will agree with this policy and continue to support Baltic Animal Care. We would like to point out that the split is undramatic. We still appreciate the work carried out at EMIR. Some of us will most certainly also keep in touch as we have or have had dogs from EMIR.


3 april 2017:
Nu har vi äntligen en nyhet från Litauen.
Vi kommer att från och med nu och åtminstone året ut sponsra ett nytt hundhem i Vilnius, Tautmiles Globa (Tautmiles är föreståendarens förnamn).
Vårt första samarbetsprojekt gäller en hund, Steven, med svår allergi. Han behöver ta dyr medicin och också äta kostsam specialmat.
Steven kommer pga sin alltergi troligen inte att kunna adopteras. Vi i DiÖ kommer att följa hans utveckling och ser fram emot rapporter och bilder.


News from Lithuania. We cooperate as from now with a new dog shelter in Vilnius, Tautmiles Globa.
Our first project concerns the dog Steven with serious allergy problems.
He needs special medicine and special cost, both very expensive.
We will pay for the medicine for the rest of the year to begin with.
Steven will probably not be adopted and will spend the rest of this life in the shelter.Polen, Warszawa, EMIR - Tomasz Sroczynski (fram till 30 mars 2012 - Krystyna Sroczynska)

EMIR är en djurskyddsorganisation som verkar över hela Polen. Ordförande och ledande tills 1 april 2012 hade varit Krystyna Sroczynska (nu har hennes son, Tomasz Sroczynski, tagit över ordförandeposten, Krystyna är dock fortfarande mycket aktiv). På hennes gård i Zabia Wola ett par mil söder om Warszawa, driver föreningen ett hundhem där det för närvarande finns runt 120 hundar. Det finns även en filial i Krosno Odrzanskie, ca 50 mil västerut, vid gränsen mot Tyskland.

EMIR arbetar mycket med att göra akuta utryckningar då man fått signaler eller direkta nödrop om att djurplågeri eller vanvård pågår.

Hundarna räddas till djurhemmet, de får veterinärvård på universitetssjukhuset som man samarbetar med. Förhoppningsvis ska de så småningom kunna få riktiga hem i familjer, men de som aldrig återhämtar sig riktigt får vara kvar på hundhemmet livet ut.

Krystyna Sroczynska, som försörjer sig med revisors- och bokföringsarbete, följer alltid upp brotten mot djuren och ser till att de lagförs, något som annars inte är självklart.

Till sin hjälp har Krystyna sonen Tomasz, som arbetar på hundhemmet under vardagarna samt ett antal ideellt arbetande volontärer: Anna, Monika, m. fl. Tillfälligtvis anställs andra vid behov och då det finns möjlighet.

Vi fick kontakt med EMIR år 2006 via Hanna Michnik som numera är styrelsesuppleant. Hanna är född i Polen men bor i Göteborg sedan 1984. Tack vare Hannas språk och internet har vi en mycket tät kontakt med både Krystyna och även volontärerna som vi kommunicerar med på engelska. Representanter för DiÖ har besökt EMIR i mars och juni 2006, efter första besöket bestämdes att EMIR ska få ett månatligt stöd från oss.

DiÖ har dessutom bekostat isolerade hundkojor för 46 hundar, oisolerade för 12, tvättmaskin med torktumlare, högtryckstvätt, frys samt möjliggjort byte till en bil av nyare och större modell.

Vi jobbar just nu på att tillsammans med EMIR göra någon form av kastreringskampanj.

Gå in på EMIR:s hemsida och läs mer:

© copyright djurskyddiost.se  Kontakt: info @ djurskyddiost.se